לצפייה בלוח הפעילות יש לבחור בתת התפריט על הקבוצה הרצויה